jamedaw

Dr. med. dent. Magdalena Baska

Na razie 😀

Dr. med. dent. Magdalena Baska

Master of Science Kieferorthopädie

  • Studia medyczne w ukonczone z wyroznieniem
  • Nostryfikacja dyplomu Düsseldorf
  • Lekarz na stazu i na etacie w latach 1993-1999
  • Specjalizacja z ortodoncji w latach 1999-2002
  • od maja 2002 we wlasnej praktyce
  • 2002- 2004 Studia podyplomowe na w kierunku Ortodoncji ukonczone z tytulem Master of Science
  • 2009 – 2011 studia doktoranckie ukonczone z tytulem Dr. med. dent

Scisla specjalizacja, certyfikaty w kierunku:
INVISALIGN
INCOGNITO

Bergischer Zahnärzteverein e.V.- Zwiazek Lekarzy Bergisch Land
Initiativkreis Umfassende Kieferorthopädie IUK- Kolo Naukowe Ortodontow
Polski Zwiazek Lekarski w Niemczech
Deutsche Gesellschaft für Kieferorthopädie e.V. DGKFO
Freier Verband Deutscher Zahnärzte e.V.
Deutsche Gesellschaft für Funktionsdiagnostik und -therapie DGFDT
Deutsche Gesellschaft für Zahnärztliche Schlafmedizin DGZS e.V.